Եթե ռազմական գործիչների կողմից իշխանության հրաժարականի պահանջը նա համարեց ռազմական հեղաշրջման փորձ, ապա առնվազն պարտավոր էր գիտնականների նույն պահանջը համարել գիտական հեղաշրջման փորձ:
Երկու կաթողիկոսներինը՝ կրոնական հեղաշրջման փորձ:
Բազմաթիվ համայնքներինը՝ համայնքային հեղաշրջման փորձ:
Բժիշկներինը՝ բժշկական հեղաշրջման փորձ: