Կորոնավիրուսից բուժվող Հովհաննես Մեքինյանի Պատմությունը: