«Մեկ Հայաստան» կուսակցության ղեկավար Արթուր Ղազինյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրառում է կատարել՝ անդրադառնալով այսօր դատարանի վճիռը հրապարկելուց հետո Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի ֆեյսբուքյան ուղիղ հեռարձակմանը: Նախարարն ուղիղ եթերով հայտարարություն էր արել՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի նախկին տնօրեն Արա Մինասյանից ներողություն խնդրելու դատական որոշման կապացկությամբ:

Գրառումն ամբողջությամբ՝ ստորև․

«Ի գիտություն ՀՀ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի.

«Օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը, վճիռը կամ դատական այլ ակտը (այսուհետ' դատական ակտ) դատական ակտում սահմանված ժամկետում կամ ժամկետ սահմանված չլինելու դեպքում դատական ակտն ուժի մեջ մտնելուց հետո' մեկամսյա ժամկետում, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից դիտավորությամբ չկատարելը, պատժվում է տուգանքով' նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկից վեցհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով' մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ' առավելագույնը երկու տարի ժամկետով' որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելով' առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:

Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը (բացառությամբ գումարի բռնագանձման պահանջի և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից բխող պարտավորությունների) դատական ակտում սահմանված ժամկետում կամ ժամկետ սահմանված չլինելու դեպքում դատական ակտն ուժի մեջ մտնելուց հետո' մեկամսյա ժամկետում, կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանց կողմից դիտավորությամբ չկատարելն պատժվում է տուգանքով' նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով' մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ' առավելագույնը երկու տարի ժամկետով' որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելով' առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով:

Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը (բացառությամբ գումարի բռնագանձման պահանջի և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից բխող պարտավորությունների) քաղաքացու կողմից չկատարելը նույն արարքի համար վարչական տույժ նշանակելուց հետո' մեկ ամսվա ընթացքում, պատժվում է տուգանքով' սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով' մեկից երեք ամիս ժամկետով»

Դատարանի կողմից ընդունված և օրինական ուժի մեջ մտած ակտերը չեն քննարկվում այլ կատարվում են ամբողջ ծավալով»։