Հանրաքվեի է դրված մի կողմից լինչի դատաստանը և զոհ մատուցելու մշակույթը այո֊ով, մյուս կողմից Իրավական պետություն֊ը, անկախ դատարանը՝ ոչ֊ով և բոյկոտով։
Սակայն այո֊ի կողմնակիցները եթե հաղթեն, իրենց ուզածն էլ չի լինելու, մոլորության մեջ են, չգիտեն որ իրենց նախաիրավական կամ նախաարդիական ժամանակների գիտակցության վրա ուղղակի վարչապետը խաղում է, որ նրանց ձեռքով դատարան հասկացությունը վերացնի, և ինքը լինի միակ դատողը։