Հիշեցե՛ք՝ ով քիչ է սերմանում, քիչ էլ կհնձի, իսկ ով առատորեն է սերմանում, առատորեն էլ կհնձի: Յուրաքանչյուրը թող տա ըստ իր սրտի հոժարության և ոչ թե չկամությամբ կամ պարտավորված զգալով, որովհետև Աստված սիրում է նրան, ով նվիրում է զվարթառատ կերպով: Եվ Աստված կարո՛ղ է ամեն պարգև առատորեն տալ ձեզ, որպեսզի միշտ էլ ունենաք այնքան, որքան բավարար կլինի ձեր բոլոր կարիքներին և կավելանա՝ ամեն տեսակ բարի գործերի հատկացվելու համար: Ինչպես գրված է սաղմոսում.
«Առատորեն բաշխեց և տվեց աղքատներին.
նրա արդարությունը մնում է հավիտյան»


(Պողոս առաքյալի երկրորդ նամակը կորնթացիներին 9:6-9)

 

Ռուբեն վարդապետ Զարգարյան