ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔՆ ԱՄԵՆ ՕՐ (4 օգոստոս 2018թ.)

Մի՛ վախեցիր մեր Տիրոջ համար վկայություն տալուց… որ փրկեց մեզ և հրավիրեց մեզ իր սուրբ ժողովուրդը լինելու ոչ թե մեր արժանիքների համար, այլ համաձայն իր ծրագրի և այն շնորհի, որ մեզ էր տվել Հիսուս Քրիստոսի միջոցով՝ հավիտենական ժամանակներից իսկ առաջ: Այդ շնորհն այժմ հայտնվեց մեզ մեր փրկչի՝ Հիսուս Քրիստոսի երևումով, որ խափանեց մահվան իշխանությունը և իր տված ավետիսով հայտնեց կյանքն անմահական:


(Պողոս առաքյալի երկրորդ նամակը Տիմոթեոսին 1:8-10)

 

Ռուբեն վարդապետ Զարգարյան