ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔՆ ԱՄԵՆ ՕՐ (7 փետրվար 2018թ.)

Հիսուսը դարձյալ իր խոսքն ուղղեց ժողովրդին՝ ասելով.
-Ես եմ աշխարհի լույսը։ Ով որ ինձ հետևի, խավարի մեջ չի քայլի, այլ կունենա այն լույսը, որ առաջնորդում է դեպի կյանք։
Փարիսեցիներն ասացին.
-Դու ինքդ ես վկայություն տալիս քո անձի մասին, հետևաբար քո վկայությունն
ընդունելի չէ։
Հիսուսը պատասխանեց.

-Հակառակ նրան, որ ես եմ վկայություն տալիս իմ մասին, այսուհանդերձ այդ վկայությունը ճշմարիտ է, որովհետև գիտեմ, թե որտեղի՛ց եկա և ո՛ւր եմ գնում։ Բայց դուք չգիտեք, թե ես որտեղից եմ գալիս և ուր եմ գնում։ Դուք արտաքին երևույթներից եք դատում. ես ոչ ոքի չեմ դատում։ Իսկ եթե դատելու լինեմ, իմ դատաստանը ճշմարիտ է, որովհետև ես առանձին չեմ, այլ ինձ հետ է նաև իմ Հայրը, որ ինձ ուղարկեց։ Ձեր Օրենքում իսկ գրված է, որ երբ երկու հոգու վկայությունները համաձայն են լինում միմյանց, ուրեմն այդ վկայությունը ճշմարիտ է։ Ես եմ վկայում իմ մասին, և Հայրը, որ ինձ ուղարկեց, նա էլ է վկայում իմ մասին։
Նրանք հարցրին նրան.
-Որտե՞ղ է քո Հայրը։
Հիսուսը պատասխանեց.
-Դուք ո՛չ ինձ եք ճանաչում և ո՛չ էլ իմ Հորը, որովհետև եթե ինձ ճանաչեիք, ճանաչած կլինեիք նաև իմ Հորը։
Հիսուսն այս խոսքերն ասաց տաճարի գանձատանը, երբ ուսուցանում էր։ Ոչ ոք չձերբակալեց նրան, որովհետև նրա ժամանակը դեռ չէր հասել։
(Հովհաննեսի ավետարան 8:12-20)

 

Խղճմտանքով մաքուր մարդու համար ամեն բան մաքուր է, մինչդեռ պիղծ և անհավատ մարդկանց համար ոչ մի մաքուր բան չկա, որովհետև նրանց միտքն ու խղճմտանքը ապականված են։ Հայտարարում են, թե ճանաչում են Աստծուն, բայց իրենց գործերով ուրանում են նրան, քանի որ պիղծ են, անհնազանդ և որևէ բարի գործի համար՝ անպիտան։

 

Սակայն դու պատվիրի՛ր այն, ինչ պահանջում է հավատի առողջ ուսմունքը։
Ծերերին պատվիրի՛ր, որ լինեն զգաստ, պարկեշտ ու զուսպ և օրինակ լինեն թե՛ հավատի, թե՛ սիրո, թե՛ համբերության և թե՛ ժուժկալության մեջ։ Պառավ կանանց նույնպես պատվիրի՛ր, որ լինեն զգաստ և մաքրակենցաղ. չլինեն բանսարկու, ոչ էլ գինեմոլ, այլ բարեխրատ։ Թող անձնական օրինակով դեռատի կանանց սովորեցնեն սիրել իրենց ամուսիններին և զավակներին, լինել համեստ, անբիծ, տնարար, բարի, հնազանդ իրենց ամուսիններին, որպեսզի պատճառ չդառնան, որ անարգվի Աստծու խոսքը։


Նույնպես հորդորի՛ր երիտասարդներին, որ ամեն ինչում զուսպ լինեն։ Քո անձով բարի գործերի օրինա՛կ եղիր բոլորին, իսկ քո ուսուցումներով օրինա՛կ տուր անկեղծության, մաքրության և պարկեշտության։ Մի՛շտ խոսիր ողջամտությամբ՝ տեղիք չտալու համար պարսավանքի, որպեսզի հակառակորդն ամոթով մնա և մեր մասին չարախոսելու բան չունենա։
(Պողոս առաքյալի նամակը Տիտոսին 1:15-2:8)

 

Ռուբեն վարդապետ Զարգարյան