ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔՆ ԱՄԵՆ ՕՐ (15 դեկտեմբեր 2017թ.)

Շատ մաքսավորներ և մեղավորներ Հիսուսի մոտ էին գալիս, որպեսզի լսեին նրան: Փարիսեցիներն ու Օրենքի ուսուցիչները սկսեցին տրտնջալ՝ ասելով.
-Ինչպե՞ս է լինում, որ այս մարդն ընդունում է մեղավորներին և ճաշում նրանց հետ:
Հիսուս հետևյալ առակը ասաց նրանց.
-Ենթադրենք, որ ձեզնից մեկը հարյուր ոչխար ունի: Երբ նրանցից մեկը կորցնի, իննսունիննին արոտավայրում չի՞ թողնի և չի՞ գնա կորածի հետևից, մինչև որ գտնի այն: Եվ երբ գտնի, ուրախությամբ իր ուսերի վրա կդնի և կվերադառնա տուն, կկանչի իր բարեկամներին ու հարևաններին և կասի նրանց. «Ուրախացե՛ք ինձ հետ, որովհետև գտա իմ կորած ոչխարը»:
Ասում եմ ձեզ, որ այդպես էլ երկնքում ուրախություն պիտի լինի մեկ ապաշխարող մեղավորի համար, քան իննսունինը արդարների համար, որոնք ապաշխարության պետք չունեն:
(Ղուկասի ավետարան 15:1-7)

Եղբայրնե՛ր, աղոթեցե՛ք մեզ համար, որպեսզի արագ ընթանա Տիրոջ խոսքի տարածման գործը և ամեն տեղ հասնի փառավոր արդյունքի, ինչպես եղավ
ձեզ մոտ։ Աղոթեցե՛ք նաև, որ Աստված մեզ ազատի չար և անպատկառ մարդկանցից, որովհետև բոլորը չէ՛ որ հավատում են Ավետարանի պատգամին։ Բայց դուք վստահեցե՛ք Տիրոջը, որ կզորացնի ձեզ և հեռու կպահի Չարից։ Եվ Տերը վստահություն է տալիս մեզ, թե ինչ որ ձեզ պատվիրեցինք, կատարում եք և կշարունակեք կատարել։ Թող Տերն ուղղի ձեր սրտերը, որպեսզի ճանաչեք Աստծու սերը և Քրիստոսի ցուցաբերած համբերությունը։

Մեր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի անունով պատվիրում եմ ձեզ, եղբայրնե՛ր, որ հեռու մնաք ամեն մի հավատակից եղբորից, որ ծուլությամբ է ապրում և ոչ թե ըստ այն օրինակի, որ մենք տվեցինք ձեզ, որովհետև դուք լավ գիտեք, թե ինչպիսի օրինակ տվեցինք ձեզ, որպեսզի հետևեք դրան։ Երբեք ծուլությամբ չապրեցինք ձեզ մոտ և ոչ մեկի հացը ձրի չկերանք, այլ քրտինքով ու տքնությամբ գիշեր-ցերեկ աշխատում էինք՝ ձեզնից ոչ մեկի վրա բեռ չլինելու համար։ Ոչ թե նրա համար, որ իրավունք չունեինք մեր սնունդն ու բնակարանը ձեզնից ստանալու, այլ ուզում էինք, որ մեր անձերն օրինակ դառնան ձեզ համար և հետևեիք մեր օրինակին։ Արդարև, ձեզ մոտ եղած ժամանակ էլ շարունակ պատրաստում էինք ձեզ՝ ասելով. «Չաշխատողը թող չուտի»։
Մինչդեռ հիմա լսում ենք, թե ձեզնից ոմանք ծուլությամբ են ապրում՝ առանց որևէ գործ անելու, ուրիշների գործին խառնվելը իրենց միակ գործը դարձրած։ Այդպիսիներին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով պատվիրում ենք և խնդրում, որ վերադառնան սովորական աշխատանքին և իրենց իսկ աշխատանքով վաստակեն իրենց հացը։
Սակայն դուք, եղբայրնե՛ր, մի՛ ձանձրացեք բարիք գործելուց։ Իսկ եթե որևէ մեկը չհնազանդվի այս նամակով մեր տված պատվերին, նկատի՛ ունեցեք նրան և բարեկամություն մի՛ արեք նրա հետ, որպեսզի ամաչի։ Բայց և այնպես նրան թշնամու տեղ մի՛ դրեք, այլ խրատեցե՛ք իբրև եղբոր։
(Պողոս առաքյալի երկրորդ նամակը թեսաղոնիկեցիներին 3:1-15)