Հիսուս ասում է.


-Կարևորագույն պատվիրանը հետևյալն է. «Սիրի՛ր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ»: Երկրորդը, որ նման է սրան, այս է. «Սիրի՛ր ընկերոջդ քո անձի պես»: Այս երկուսից ավելի մեծ պատվիրան չկա:
(Մարկոսի ավետարան 12:29-31)