1918թ մայիսի 28-ին ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետությունը:


Սա փաստ է:


Երկրորդ փաստը:


1920թ նոյեմբերի 28-ին ռուսական բանակը գրավել է ՀՀ-ն:
Ռուսական բանակի անունը կարող էր լինել կարմիր, կանաչ, մոխրագոույն, բանվորական, հողագործական, ինԾելիգետական կամ մի այլ բան, դրանից բանակը չի դադարում լինել ռուսական:
Արձանագրենք: 1920-1991թթ Հայաստանը եղել է ռուսական օկուպացիայի տակ:

 

Քանի դեռ մենք չենք գիտակցում սա, մենք չենք կարող պետություն կառուցել:

 

 

Արա Ներսիսյան