Հիսուսն իր աշակերտներին ասաց.
-Հաստա՛տ իմացեք, որ հարուստը շատ դժվար պիտի մտնի երկնքի արքայություն։ Ավելին եմ ասում ձեզ. պարանը շատ ավելի հեշտ կմտնի ասեղի ծակից, քան հարուստը՝ Աստծու արքայություն։


Երբ աշակերտներն այս լսեցին, շատ զարմացան և հարցրին.
- Ուրեմն ո՞վ կարող է փրկվել։

 


Հիսուսը նայեց նրանց և ասաց.


-Մարդկանց համար այդ անկարելի է, բայց Աստծու համար ամեն ինչ կարելի է։
Այն ժամանակ Պետրոսն ասաց.


- Ահավասիկ մենք թողեցինք մեր ամբողջ ունեցվածքը և եկանք քո հետևից. մենք ի՞նչ կլինենք։
Հիսուսը պատասխանեց.


- Երկրորդ գալստյան, երբ Մարդու Որդին բազմի իր փառքի աթոռին, դուք էլ, որ հետևեցիք ինձ, պիտի բազմեք տասներկու գահերի վրա՝ դատելու Իսրայելի տասներկու ցեղերին։ Եվ ով որ թողել է տուն, եղբայրներ, քույրեր, հայր ու մայր,
կին ու զավակներ և ագարակներ՝ ինձ համար, հարյուրապատիկը պիտի ստանա և հավիտենական կյանքը ժառանգի։


(Մատթեոսի ավետարան 19:23-29)

 

Ռուբեն վարդապետ Զարգարյան