Հիսուսը, մի քիչ առաջ գնալով, տեսավ Մատթեոս անունով մի մաքսավորի, որ նստել էր մաքսատանը՝ մաքս գանձելու։ Հիսուսն ասաց նրան.


- Հետևի՛ր ինձ։
Մատթեոսը վեր կացավ և հետևեց Հիսուսին։ Եվ մինչ Հիսուսը նրա տանը սեղան էր նստել, բազմաթիվ մաքսավորներ և մեղավորներ էլ եկան ու նստեցին Հիսուսի և նրա աշակերտների հետ։ Երբ փարիսեցիներն այս բանը տեսան, ասացին Հիսուսի աշակերտներին.
-Ձեր Վարդապետն ինչու՞ է մաքսավորների և մեղավորների հետ ուտում։
Հիսուսը երբ այս լսեց, նրանց ասաց.
-Առողջները չեն, որ բժշկի կարիք ունեն, այլ հիվանդները։ Գնացե՛ք և սովորեցե՛ք, թե ինչ է նշանակում Աստծու այս խոսքը. «Ողորմություն եմ ուզում և ոչ թե զոհ». քանզի ես չեկա արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին։


(Մատթեոսի ավետարան 9:9-13)


Բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են Հիսուս Քրիստոսին, Աստծու առջև արդարանում են առանց խտրության։ Արդարև, թեպետև բոլոր մարդիկ մեղանչեցին և զրկված են մնում Աստծու փառքից, սակայն Աստված արդարացնում է նրանց ձրիաբար իր պարգևած շնորհով, Քրիստոս Հիսուսի փրկագործության միջոցով, որովհետև Աստված նախասահմանեց, որ Քրիստոսն իր թափած արյունով քավության միջոց դառնա նրանց համար, ովքեր հավատում են իրեն։ Անցյալում Աստված իր արդարությունը ցույց էր տալիս՝ անհիշաչար գտնվելով մարդկանց գործած մեղքերի հանդեպ, իսկ ներկայումս նա իր նույն արդարությունը հայտնում է՝ թողություն շնորհելով մեղքերին, ցույց տալով, որ ինքն արդար է և արդարացնում է ամեն մեկին, ով հավատում է Քրիստոսին։


(Պողոս առաքյալի նամակը հռոմեացիներին 3:22-26)

 

Ռուբեն վարդապետ Զարգարյան