Սայաթ-Նովա Ալ. Մանուկյան խաչմերուկ,
-10°C
Մորժենք էին եկել...
#

 

 

Հասմիկ Մաիլյան