Այն պահը, որ արդեն Հայաստանը կարոտել ենք ու տուն ենք ուզում ։)