Lավ է քիչ, բայց ամեն օր

Բոլորս էլ գործի մեջ ցանկանում ենք անել միանգամից և շատ: Բայց այդպես ոչնչի չենք հասնի: Ավելի լավ է կատարել մեկ քայլ, բայց ամեն օր: Ու տարվա կտրվածքով հաղթահարած կլինենք հսկայական «տարածություն»՝ կազմված 365 քայլից: Ավելի լավ է տվյալ գործին օրվա մեջ տրամադրել 5 րոպե, բայց բաց չթողնել անգամ 1 օր: Այդ դեպքում կլինի կարգուկանոն և արդյունք:

 

Կարդալ ավելին >>>


http://tinyurl.com/pmzkbg4