ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԱՀԸ.....Ահա ա՛յս է որ կ'ուղղորդէ իսլամական ծայրայեղական զինեալները ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՂ եւ ՖԻՆԱՆՍԱՒՈՐՈՂ Արեւմուտքը, որ՝ «քրիստոնէական արժէքներ»ու դիմակին տակ թաքնուած, կ'աջակցի հակաքրիստոնէական ոյժերուն, որոնք կը կոխկռտեն քրիստոնեայ փոքրամասնութեանց, որոնց թուին՝ հայերուն, մարդկային իրաւունքները, կը սրբապղծեն անոնց աղօթավայրերն ու կոթողները....մահ ու աւեր կը սփռեն ամենուր: ՄԱՔԻԱՎԷԼԻԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ դասերը լաւ սերտած ԱՐԵՒՄՈՒՏՔԸ կը զոհէ ամէն սկզբունք ու բարոյական յանուն իր տնտեսաքաղաքական ՈՅԺԻՆ ամրապնդման...ՄՆԱՑԵԱԼԸ ԿԱՐԵՒՈՐ ՉԷ ԻՐԵՆ ՀԱՄԱՐ....«Նպատակը կ'արդարացնէ միջոցը» եւ թող արեամբ ներկուին քաղաքներն ու գիւղերը, շէներն ու աւանները....

 

Յերան Կույումջյան