1920 թ. Բեռլին:
Ոստիկանները ստուգում է զգեստի երկարությունը (կամ կարճությունը)..