Անարդյունավետ համակրգի դեմ պայքարի մեթոդներից, պատահական տեսա: