Հեղափոխություն ասելով մենք հասկանում ենք բոլշևիկյան կամ եվրոպական ընկալումները, երբ հանրության մի մասը ագրեսիվությամբ գրոհում է իշխանությունների վրա:
Դրա արդյունքը տեսնում ենք մեզանում...

Մինչդեռ աշխարհում եղել է հեղափոխության մի այլ տեսակ էլ, որի դեպքում հանրությունն ու իշխանությունները գոնե մասնակիորեն նայել են նույն ուղղությամբ:
Սա բավականին բարդ է ու մտքի ահռելի աշխատանք է պահանջում:

Մեր ելքը այս տարբերակի մեջ է լինելու իմ կարծիքով: